Koor

Nadat 20 leden zich hadden aangemeld ging het koor op 1 november 1988 van start. Voorzichtig werden in de oefenruimte in het Ramplaankwartier naast “ons weiland” de eerste stappen gezet op het gebied van 4-stemmige samenzang.
In de loop der jaren hebben verschillende dirigenten, waaronder Paul de Ridder en Hans van Rutten, het koor naar een hoger niveau gebracht, waarbij ieder zijn/haar eigen inbreng heeft gehad in repertoire en klankkleur. Sinds 2010 staat het Weiland Ensemble onder de bezielende leiding van dirigent Annelies Smit.

Repertoire

We zingen een gevarieerd klassiek repertoire, van oude muziek tot hedendaags. Meestal wordt er a capella gezongen, maar tijdens concerten worden wij soms instrumentaal begeleid of werken we samen met solisten. Of ook werken we met andere gezelschappen aan een gezamenlijke productie, zie daarvoor de concertagenda en historie-pagina.

Wil je meedoen met ons koor?

We zijn een gemengd koor uit Haarlem, maar met ook leden uit de omliggende gemeenten.
Als je nieuwsgierig bent, kom dan vrijblijvend een aantal repetities bijwonen! Enige zangerveraring is gewenst. Daarnaast biedt het koor voldoende mogelijkheden om je stem te ontwikkelen.

Normaal gesproken zijn we met ongeveer 10 sopranen, 10 alten, 8 bassen en 8 tenoren.
De precieze samenstelling hangt af van de koorbalans.

Lidmaatschap

Neem liefst eerst contact op met onze voorzitter, Pauline Kreuwel. Zij weet of er ruimte is voor nieuwe leden. Het is dan mogelijk om (uiteraard vrijblijvend) drie keer een repetitie bij te wonen. Met een korte stemtest wordt vervolgens gekeken bij welke stemgroep je het best tot je recht komt.

We repeteren op maandagavond van 8 tot 10 in de Bloemendaalse muziekschool Jaap Prinsen te Overveen. De contributie bedraagt € 300,- per jaar.

Bellen kan:
Pauline Kreuwel, 023-528 6002, of

Stuur een bericht

Sfeer

Het Weiland Ensemble is een gezelligheidskoor met ambitie. Dat betekent dat we vaak na de repetitie nog even naar de kroeg gaan, dat we elk jaar een erg gezellig koorweekend hebben, groepsrepetities houden bij leden thuis en elkaar ook buiten het koor ontmoeten voor wie daar zin in heeft.
En we repeteren vrolijk en intensief!
Zie ook de sfeerpagina.

Riveris (Dld), Koorweekend 21 mei 2023